uhl-mash
Информационная служба

+99 (450) 323-90-73 +99 (412) 440-95-39

Заказать обратный звонок

Официальный представитель
ЧАО «УХЛ-МАШ»

График работы

Həftə içi 9:00-18:00

Şənbə və Bazar istirahət günləri

Delivery Payment About US Request a call back
Звоните в

19 düymluq server tutacaqları


Стойка серверная 19 представляет собой универсальную напольную стойку 19 дюймов для монтажа; серверного, оптического, электротехнического, телекоммуникационного и сетевое оборудование, устройств хранения данных, а с использованием полок – различного нестандартного серверного оборудования.
Стойку серверную можно устанавливать на регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола. Наличие в основании стойки серверной специальных отверстий позволяет при необходимости крепить жестко к полу. Конструкция серверной стойки – сборно-разборная. Поставляется в разобранном виде с комплектом крепежа, в компактной упаковке и инструкцией по сборке.
Стойки серверные 19 помогают:

Уменьшить необходимое количество стоек, поскольку эффективное распределение холодного воздуха позволяет установить ИТ-оборудования достаточно большой общей мощностью и поддерживать необходимый температурный режим в каждой стойке;

Избежать необходимости покупки четного числа стоек, которые могут оставаться незадействованными, для заполнения рядов в холодных коридорах;

Предотвратить расходы

Исключить необходимость в воде или хладагент для охлаждения внутри стойки.

Серверные стойки - это упрощенная модификация серверных шкафов, которая предназначена для технологического, компактного безопасного и удобного использования серверного, электромеханического и телекоммуникационного оборудования. Это могут быть маршрутизаторы, серверы, станции, модемы и т.д. Серверные стойки или «рэковые стойки» представляют собой металлическую конструкцию без дверей и обшивки, со стандартным для серверного оборудования расстоянием между стойками в 19 дюймов. За счет отсутствия стенок и дверей значительно повышается теплообмен и вентиляция оборудования, упрощается доступ к отдельным элементам систем, что значительно облегчает монтажные работы. Серверные стойки, как правило, ставятся в специальные помещения с ограниченным доступом и специальной вентиляцией.

Компания УХЛ-МАШ производит серверные стойки с соблюдением всех норм и требований. Используется листовая холоднокатаная сталь, которая покрывается порошковой краской светло-серого цвета. Сложный п-образный профиль стоек позволяет качественно и аккуратно провести разводку кабелей. Обязательным требованием к установке серверной стойке является соблюдение строгой горизонтальности. Поэтому наши стойки оснащаются регулируемыми опорами, которые компенсируют неровности поверхности. Еще важным условием является наличие заземления. Каждый элемент серверной стойки имеет свой вывод под заземление с удобным сообщением в единый контур. Серверные стойки компании УХЛ-МАШ имеют разборную модульную конструкцию и поставляются в компактной заводской упаковке с комплектом крепления и инструкции по сборке и установке. В основе стоек есть специальные отверстия для надежной фиксации серверных стоек к полу. Отличительной достоинством наших серверных стоек является простота и надежность конструкции с одновременно низкой цене.

В результате стойки компании УХЛ-МАШ помогают оптимизировать охлаждающую способность в компьютерном помещении для эффективных предприятий благодаря рациональному требуемую количества холодного воздуха непосредственно на ИТ-оборудование и повысить эффективность использования систем кондиционирования компьютерных помещений.

Стойку серверную можно устанавливать на регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола. Наличие в основе стойки серверной специальных отверстий позволяет при необходимости крепить жестко к полу. Конструкция стойки - сборно-разборная. Поставляется в разобранном виде с комплектом крепления, в компактной упаковке и инструкцией по сборке.

19 server rəfi

19 server rəfi montaj üçün 19 düym universal döşəmə rəfini təşkil edir; server, optik, elektrotexnika, telekommunikasiya və şəbəkə avadanlığı, məlumatların saxlanılma qurğuları, və rəflərdən istifadə ilə isə – müxtəlif qeyri-standart server avadanlığı.

Server rəfini polun əyri-üyrülüklərinin kompensasiyası üçün dayağın hündürlüyü üzrə nizama salınanlara qurmaq olar. Server rəfində olan  xüsusi deşiklər zəruri olduqda döşəməyə sərt bərkitməyə imkan verir. Server rəfinin konstruksiyası – sökülüb-yığılandır. Bərkitmənin dəstiylə, yığcam qablaşdırmada və quraşdırılma üzrə təlimatla sökülmüş halda gətirilir.

19 server rəfləri bunlara kömək edir:

Rəflərin miqdarını azaltmağa, çünki, soyuq havanın effektiv bölgüsü İT-avadanlıqları böyük ümumi güclə qurmağa və hər rəfdə lazımlı temperatur rejimini dəstəkləməyə imkan verir;

Rəflərin cüt sayının alması ehtiyacından qaçmağa, hansılar ki, toxunulmaz qala bilərlər, soyuq dəhlizlərdə sıraların doldurulmasına;

Xərclərin qarşısını almağa

Rəfin daxilini soyutmaq üçün sudan və ya soyuducudan istifadə etməyi istisna etməyə.

Server rəfləri - server şkaflarının sadələşdirilmiş modifikasiyasıdır, onlar texnologi, təhlükəsiz, elektromexaniki və telekommunikasiya avadanlığında rahat istifadə etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Bunlar marşrutlayıcılar, serverlər, stansiyalar, modemlər və s. ola bilərlər. Server rəfləri və ya "rekov rəfləri" server avadanlığı üçün 19 düymdə rəflərin arasında məsafəylə standartı olan qapılarsız və üzsüz metal konstruksiyanı təşkil edir. Divarların və qapıların olmaması hesabına istilik mübadiləsi və avadanlığın ventilyasiyası əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlir, sistemlərin ayrı elementlərinə girişi sadələşir, bu isə montaj işlərini əhəmiyyətli dərəcədə yüngülləşdirir. Server rəfləri, bir qayda olaraq, məhdudlaşdırılmış girişlə və xüsusi ventilyasiyayla mövcüd olan xüsusi yerlərə qoyulurlar.

UXL-MAŞ şirkəti bütün normalara və tələblərə riayət edərək server rəflərini hazırlayır. Soyuq yayılmış açıq-boz toz rəngiylə örtülülən poladdan istifadə olunur. Rəflərin mürəkkəb p-şəkilində olan profili keyfiyyətlə və dəqiq kabellərin aralanmasına imkan verir. Quraşdırmaya əsas tələb ciddi üfüqiliyə riayət etməkdir. Buna görə də bizim rəflərimiz tənzim edilən dayaqlarla təchiz edilir, onlar səthin əyri-üyrülüyünü kompensasiya edirlər. Daha bir əhəmiyyətli şərt, torpağa birləşdirmənin mövcudluğudur. Server rəfinin hər bir elementi rahat vahid kontura mesajla torpağa birləşdirməyə malikdir. UXL-MAŞ şirkətinin server rəfləri sökülən modulyar konstruksiyasına malikdir və quraşdırılma və quraşdırma üzrə bərkitmənin və təlimatın dəstiylə yığcam zavod qablaşdırmasında gətirilir. Rəflərin əsasında döşəməyə server rəflərinin etibarlı təsbiti üçün xüsusi deşiklər var. Bizim server rəflərimizin üstünlüyü sadəlik və eyni zamanda aşağı qiymətlə konstruksiyanın etibarlılığı ilə fərqlənir.

Nəticədə UXL-MAŞ şirkətinin rəfləri effektiv müəssisələr üçün kompüter yerində rasional soyuq havanın miqdarı sayəsində bilavasitə İT-avadanlığa tələb ediləni optimallaşdırmağa və kompüter yerlərinin kondisiyalaşdırılmasının sistemlərindən istifadənin effektivliyini yüksəltməyə kömək edirlər.

Server rəfini döşəmənin əyri-üyrülüklərinin kompensasiyası üçün dayağın hündürlüyü üzrə nizama salınanlara qurmaq olar. Server rəfində olan  xüsusi deşiklər zəruri olduqda onları döşəməyə sərt bərkitməyə imkan verir. Rəfin konstruksiyası - sökülüb-yığılandır. Bərkitmənin dəstiylə yığcam qablaşdırmada və quraşdırılma üzrə təlimatla sökülmüş halda gətirilir.

Задать вопрос - вам ответят наши покупатели
Поделитесь ссылкой
Намекните
Поделитесь ссылкой
Call back? Call back?