uhl-mash
Информационная служба

+99 (450) 323-90-73 +99 (412) 440-95-39

Заказать обратный звонок

Официальный представитель
ЧАО «УХЛ-МАШ»

График работы

Həftə içi 9:00-18:00

Şənbə və Bazar istirahət günləri

Delivery Payment About US Request a call back
Звоните в

Çilingər üçün iş masaları

Верстаки используются для оборудования рабочих мест слесарей и обработки различных деталей. Столешница – влагоустойчивая фанера 30 мм или OSB 25 мм, с различными видами и чехлов: оцинковка – 1 мм; нержавейка – 1 мм; резина с оцинкованным кантом; металл – 2 мм, и покрытием – металл 4 мм. Для хранения большого объема инструмента и оснастки, столы могут комплектоваться подвесными тумбами, перфорированными надстройками и различными навесными элементами. Покрываются верстаки высокопрочной порошковой краской серого и темно-серого цвета. Корпус имеет темно серый цвет – RAL 7015; фасад серый – RAL 7040. Регулируемые опоры позволяют компенсировать неровности пола и точно выставить горизонтальное положение. Ящики имеют высококачественные шариковые направляющие, которые позволяют выдвигать на 100%. Максимальная нагрузка на ящик – 40 килограмм.

Верстаки используются для оборудования рабочих мест слесарей и обработки различных деталей. Столешница – влагоустойчивая фанера 30 мм или OSB 25 мм, с различными видами и чехлов: оцинковка – 1 мм; нержавейка – 1 мм; резина с оцинкованным кантом; металл – 2 мм, и покрытием – металл 4 мм. Для хранения большого объема инструмента и оснастки, столы могут комплектоваться подвесными тумбами, перфорированными надстройками и различными навесными элементами. Покрываются верстаки высокопрочной порошковой краской серого и темно-серого цвета. Корпус имеет темно серый цвет – RAL 7015; фасад серый – RAL 7040. Регулируемые опоры позволяют компенсировать неровности пола и точно выставить горизонтальное положение. Ящики имеют высококачественные шариковые направляющие, которые позволяют выдвигать на 100%. Максимальная нагрузка на ящик – 40 килограмм.

Верстаки на стационарных регулируемых опорах могут быть:

  • Бестумбовыми;
  • Однотумбовыми;
  • Двухтумбовыми;

Особенностью верстаков слесарных и столов рабочих являются наличие мобильных регулируемых опор, что позволяет регулировать высоту рабочей поверхности по Вашему усмотрению.

Верстаки на стационарных регулируемых опорах предназначены для обустройства рабочих мест производственных участков и сервисных мастерских, требующих изменения высоты установки столешницы.

Верстаки и столы рабочие могут использоваться для различных типов работ (легкие, тяжелые, точные), так как имеют возможность изменения высоты установки столешницы.

Для хранения большого объема инструмента и оснастки, столы могут комплектоваться подвесными тумбами, перфорированными надстройками и различными навесными элементами.

Верстаки поставляются в разобранном виде в специальной заводской упаковке, что обеспечивает сохранность при транспортировке.

Dülgər və çilingər verstakları

Verstaklar çilingərlərin iş yerlərinin təchizi və müxtəlif detalların hazırlanması üçün istifadə olunur. Mizin üst taxtası – nəmə davamlı müxtəlif növlərlə və çexollarla 30 mm və ya OSB 25 mm-li faneradır: sinkləmə – 1 mm; paslanmayan – 1 mm; sinklənmiş kant rezin; metal – 2 mm, və örtü – 4 mm. Alətin və avadanlığın böyük həcminin saxlanılması üçün, masalar üst tikililərlə və müxtəlif asma elementlərlə deşilmiş asma tumbalarıyla komplektləşdirilə bilər. Verstaklar boz və tünd boz yüksək davamlı toz rəngiylə örtülür. Korpusu boz qara rəngdədir – RAL 7015; fasad boz rəngdə– RAL 7040. Tənzim edilən dayaqlar döşəmənin əyri-üyrülüyünü kompensasiya etməyə və üfüqi vəziyyəti dəqiq qoymağa imkan verir. Yeşiklər yüksək keyfiyyətli diyircəkli yönəldənlərə malikdirlər, onlar 100% çəkməyə imkan verirlər. Yeşiyə maksimal yüklənmə – 40 kiloqramdır.

Stasionar tənzim edilən dayaqlarda verstaklar bunlar ola bilər:

Tumbasız;

Təktumbalı;

İkitumbalı;

Çilingər və  işçilərin masa verstaklarının xüsusiyyəti mobil tənzim edilən dayaqların mövcudluğudur, bu isə Sizin istəyiniz üzrə iş səthin hündürlüyünü nizama salmağa icazə verir.

Stasionar tənzim edilən dayaqlarda verstaklar mizin üst taxtasının quraşdırılmasının hündürlüyünün dəyişikliyini tələb edən istehsal sahələrinin və xidmət emalatxanalarının iş yerlərinin quruluşu üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Verstaklar və iş masaları müxtəlif tipli (yüngül, ağır, dəqiq) işlər üçün istifadə oluna bilər, çünki mizin üst taxtasının quraşdırılmasının hündürlüyünü dəyişdirmə imkanına malikdir.

Böyük həcmli alətlərin və avadanlıqların saxlanılması üçün, masalar üst tikililərlə və müxtəlif asma elementlərlə, deşilmiş asma tumbalarıyla komplektləşdirilə bilər.

Verstaklar sökülmüş şəkildə, xüsusi zavod qablaşdırmasında gətirilir, bu isə nəql etmə zamanı bütövlüyü təmin edir.

Mobil verstaklar (daşına bilənlər)

Daşına bilən verstak iş yerinin daimi yerdəyişməsiylə çilingər işlərinin icra edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu verstaklar avtomobil təmir emalatxanasına mükəmməl uyğun olacaqdır, orada verstaya detalları daşımaqdansa avtomobilə alətlə verstayı daşımaq daha asandır. Diyircəkli podşipniklərdə keyfiyyətli təkərlər yüklənmiş verstakları asanlıqla diyirlətməyə imkan verir. Verstayı rahat idarə etməsi üçün böyürdə xüsusi qulp var. Verstayı etibarlı dayandırmaq üçün təkərlərdə bloklayan qurğular var. Mobil verstak, VM seriyalı verstak daimi dinamik yüklənmə işlər üçün xüsusi olaraq qurulmuşdur.

Mobil verstak sərtliyin əlavə elementlərindən istifadə edilərək yüksək keyfiyyətli materiallardan istehsal edilmişdir, bu isə daha sərt şəraitdə verstakların işləmək qabiliyyətini təmin edir.

VM seriyalı mobil verstakların qısa xüsusiyyətləri:

Verstaklar xüsusi zavod qablaşdırmasında sökülmüş vəziyyətdə gətirilir, bu isə nəql etmə vaxtı bütövlüyü təmin edir.

İstifadədə sərfəli rənglər: korpusu qara boz – RAL 7015; fasadı boz– RAL 7040

Müasir zərif dizayn

Metal təbəqəsindən möhkəm polad konstruksiya

Sıyrıntılara, zədələrə və korroziyaya möhkəm, dözümlü örtü

Yüngül yerdəyişmə və döngə üçün rahat qulp

100 mm diametrli təkərlər arabanı asan idarə etməyə imkan verir

Təkərin blokirovkası arzu edilməyən hərəkətin qarşısını alır, verstayın təhlükəsiz dayanacağını təmin edir

Mizin üst taxtası – nəmə davamlı müxtəlif növlərlə və çexollarla 30 mm və ya OSB 25 mm-li faneradır: sinkləmə – 1 mm; paslanmayan – 1 mm; sinklənmiş kant rezin; metal – 2 mm, və örtü – 4 mm.

Diyircəkli yönəldicilər hətta tam yüklənmə vaxtı təhlükəsizliyi və yüngül sürüşməni təmin edirlər

Yeşiklərin tam irəliləməsi alətə rahat və maneəsiz gəlməni yüngülləşdirir

Yeşiyə yüklənmə 40 kq-a qədər

Yeşiklərin ölçüləri aləti yığcam yerləşdirməyə imkan verir

Mobil verstaklar peşəkar emalatxanalar, texniki xidmət və istehsal müəssisələri stansiyaları  üçün nəzərdə tutulur. Mobil verstak təkərlərlə hərəkət edir, qapıyla və ya çəkilən yeşiklərlə, iki tumbayla teleskopik yönəldənlərdə komplektləşdirilir, bu isə istənilən sənaye müəssisəsinin və ya emalatxananın ehtiyaclarını təmin etməyə imkan verəcək.

VM seriyalı mobil seriyaları verstaklar sənaye müəssisələri üçün və texniki xidmət stansiyaları üçün mükəmməl yarayır.

Задать вопрос - вам ответят наши покупатели
Поделитесь ссылкой
Намекните
Поделитесь ссылкой
Call back? Call back?