uhl-mash
Информационная служба

+99 (450) 323-90-73 +99 (412) 440-95-39

Заказать обратный звонок

Официальный представитель
ЧАО «УХЛ-МАШ»

График работы

Həftə içi 9:00-18:00

Şənbə və Bazar istirahət günləri

Delivery Payment About US Request a call back
Звоните в

Sənaye arabaları

Платформенные тележки – это один из самых распространенных и используемых видов складских тележек. Они могут быть использованы не только в качестве складского оборудования, но и на производстве, оптовой и розничной видах торговли, также и в быту. Весь ряд тележек разделяется по следующим показателям: грузоподъемность, вид колес, наличие дополнительных элементов, таких как борты, ручки, полки.

Грузоподъёмность тележек находится в интервале от 250 до 400 кг. На этот фактор влияет внешний вид тележки и параметры колес. В свою очередь, габариты и тип груза, диктуют размеры и конструкцию самой тележки. Выбрав базовую конструкцию, Вы получите платформенную тележку с одной ручкой и одним уровнем погрузки, размерами 90х60, 125х70 или 150х80 см.

Для удобства использования на тележку можно установить вторую ручку, помимо этого можно установить одну или две дополнительные полки, это увеличит площадь погрузки в два и три раза соответственно. Установка сетчатых бортов, позволяет перевезти без потерь большое количество малогабаритных грузов.

Тележки могут поставляться в собранном или разобранном виде, что позволяет существенно сократить затраты по перевозке. Сборка не занимает много времени, и может быть выполнена одним человеком. Вывод заключается в том, что модель и характеристики металлической платформенной тележки следует выбирать заранее учитывая условия ее эксплуатации и планируемые вертикальные нагрузки.

Platforma arabaları

Platforma arabaları –anbar arabalarının ən yayılmış və istifadə edilən növlərindən biridir. Onlar yalnız anbar avadanlığı kimi yox, həm də istehsalda, topdan satışda və pərakəndə ticarətin növlərində eləcə də məişətdə istifadə ola bilərlər. Bir sıra arabalar bu göstəricilər üzrə bölünürlər: yükqaldırma qabiliyyəti, təkərlərin növü, bort, qulplar, rəflər kimi əlavə elementlərin mövcudluğu.

Arabaların yükqaldırma qabiliyyəti  250-dən 400 kq qədərdir. Bu amilə arabanın zahiri görünüşü və təkərlərin parametrləri təsir edir. Öz növbəsində, qabaritlər və yükün tipi, ölçülərin və arabanın özünün konstruksiyasını diktə edir. Baza konstruksiyasını seçdikdə, Siz bir qulplu və yükləmənin bir səviyyəsiylə ölçülər 90x60, 125x70 və ya 150x80 olan platforma arabasını alacaqsınız.

Araba ilə istifadənin rahatlığı üçün ikinci qulpu quraşdırmaq olar, bundan başqa bir və ya iki əlavə rəfləri də qurmaq olar, bu müvafiq olaraq iki və üç dəfə yükləmənin sahəsini artıracaq. Torlu bortların quraşdırılması, böyük miqdarda kiçik qabaritli yükləri itkisiz daşımağa imkan verir.

Arabalar yığılmış və ya sökülmüş vəziyyətdə gətirilə bilər, bu isə daşınmaya görə xərcləri əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa imkan verir. Quraşdırılma çox vaxt aparmır, və bir insan tərəfindən yerinə yetirilə bilər. Belə nəticə çıxardmaq lazımdır ki, metal platforma arabasının modelini və xarakteristikasını qabaqcadan şərtlərini, istismarlarını və planlaşdırılan şaquli yüklənmələri nəzərə alaraq seçmək lazımdır.


Задать вопрос - вам ответят наши покупатели
Поделитесь ссылкой
Намекните
Поделитесь ссылкой
Call back? Call back?